Polityka prywatności


Cieszymy się niezmiernie z Państwa wizyty na naszej stronie oraz zainteresowaniem naszą firmą. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważna i chcemy, aby odwiedzając naszą stronę internetową czuli się Państwo bezpiecznie.

W tym miejscu wyjaśniamy, jakie informacje zbieramy podczas odwiedzania naszej strony internetowej i w jaki sposób są one wykorzystywane.

Nasze dane kontaktowe jako administratora:
Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG
Schallershofer Straße 32
91056 Erlangen
Tel. +49 (0)9131-927 9236
Faks +49 (0)9131-927 9239
E-mail gigajob@netzmarkt.de


Inspektor ochrony danych


Nasz inspektor ds. danych osobowych dostępny jest bezpośrednio pod adresem privacy@gigajob.com

Państwa prawa


Mają Państwo prawo żądać od nas informacji, poprawienia, usunięcia lub ograniczenia swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Udostępniamy również dane w formacie ustrukturyzowanym, standardowym i nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli na podstawie Państwa zgody wykorzystamy Państwa dane, będą ją mogli Państwo w każdej chwili odwołać i zażądać usunięcia tych danych. Z chwilą odwołania nie będziemy już wykorzystywać Państwa danych do tego celu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie leżało w naszym uzasadnionym interesie, mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania. Niezależnie od tego zawsze mogą Państwo skontaktować się z właściwymi organami kontroli.

Prawo sprzeciwu


Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych oparte będzie na uzasadnionych interesach zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli istnieją ku temu powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych.

Usunięcie danych.


Jeśli Państwa dane nie będą już potrzebne do wymienionych celów lub jeśli ich przechowywanie okaże się niedozwolone z innych powodów prawnych, zostaną one usunięte. Z powyższego wyłączone są jedynie dane gromadzone zgodnie z prawem, które jesteśmy zobowiązani przechowywać z przyczyn prawnych. Należy pamiętać, że przy każdym usunięciu dane są najpierw blokowane, a następnie usuwane z zachowaniem określonej zwłoki czasowej, aby zapobiec przypadkowemu ich usunięciu lub ewentualnemu umyślnemu uszkodzeniu. Ze względów technicznych dane mogą być powielane w plikach zapasowych i na serwerach lustrzanych. Takie kopie są również usuwane z technicznie uzasadnionym opóźnieniem.

Dostępność naszej strony internetowej


Naszą stronę internetową można odwiedzać bez podawania danych osobowych. Przy każdym wejściu na stronę internetową serwer internetowy automatycznie zapisuje adres IP, datę i godzinę złożenia zapytania, różnicę stref czasowych w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT), treść zapytania (określona strona), status dostępu/kod statusu HTTP, ilość danych przesłanych za każdym razem, stronę internetową, z której pochodzi zapytanie, przeglądarkę, system operacyjny i jego interfejs, a także język i wersję oprogramowania przeglądarki. Dane te nigdy nie są nigdy personalizowane względem konkretnej osoby. Są one analizowane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania strony i doskonalenia naszych usług. Jeżeli istnieje możliwość, w której adres IP mógłby zostać spersonalizowany, zostanie on usunięty najpóźniej po 90 dniach, chyba że zaistnieją inne ważne, przeciwne temu powody.

Formularz kontaktowy.


Przesłanie nam przez Państwo zapytania za pośrednictwem naszych formularzy kontaktowych na stronie internetowej będzie oznaczać, że przetwarzamy podane przez Państwa dane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Przechowywanie danych przez dłuższy okres odbywa się tylko w zakresie wymaganym przez zapytanie. W przeciwnym razie Państwa dane zostaną usunięte najpóźniej po sześciu miesiącach.

Newsletter


Aby otrzymywać informacje o naszych ofertach pracy (np. powiadomienia o pracy), usługach i nowościach, mogą Państwo zapisać się do newslettera na naszej stronie internetowej. Podane przez Państwa dane wykorzystujemy w ramach udzielonej nam przez Państwo zgody na przesyłanie naszego newslettera. Rejestracji użytkowników niezarejestrowanych dokonujemy w trybie podwójnego opt-in. Po wprowadzeniu swoich danych na naszej stronie internetowej, otrzymają Państwo najpierw e-mail z potwierdzeniem. Rejestracja zostanie zakończona dopiero po kliknięciu w link potwierdzający zawarty w e-mailu. Zarejestrowani użytkownicy mogą dokonać ustawień sami otrzymując niniejszy Newsletter. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera, wysyłając do nas e-mail, korzystając z linku służącego do wyrejestrowania lub dokonując odpowiedniego ustawienia samodzielnie.

Rejestracja użytkownika.


Mogą Państwo zarejestrować się na naszej stronie i utworzyć konto. Niektóre z oferowanych przez nas usług mogą być dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników (np. zamieszczanie płatnych reklam na naszej stronie internetowej). Gromadzimy podane przez Państwa dane, aby móc zakończyć proces rejestracji. Rejestrując się potwierdzają Państwo, że mają ukończone co najmniej 16 lat. Zakres danych zależy od Państwa specyfikacji i wynika z masek wprowadzania. Po wyrejestrowaniu okres przechowywania danych zależy od wyznaczonych ustawowo okresów.

Zbieranie danych i ich wykorzystywanie do celów przetwarzania objętego umową


Zbieramy dane osobowe, gdy dobrowolnie przekażą nam je Państwo w związku z zamówieniem, podczas kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail) lub przy otwarciu konta klienta. W formularzu znajdują się odpowiednio oznakowane pola obowiązkowe, ponieważ w takich przypadkach zawarte w nich dane wymagane są do realizacji umowy lub do przetwarzania Państwa kontaktu, bez nich nie można zrealizować zamówienia ani przesłać prośby o kontakt. Informacje na temat tego, jakie dane są gromadzone, można zobaczyć na odpowiednich formularzach wprowadzanych danych. Podane przez Państwa dane wykorzystujemy do realizacji umów i przetwarzania Państwa zapytań. Po zakończeniu realizacji umowy lub usunięciu konta klienta, dalsze przetwarzanie danych zostanie ograniczone do minimum, a po upływie okresów podatkowych i handlowych dane zostaną skasowane, chyba że wyrażą Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych lub gdy nasza firma zastrzeże sobie prawo do wykorzystania danych w szerszym, dozwolonym prawem zakresie, o czym zostaną Państwo poinformowani w niniejszej deklaracji. Usunięcie konta klienta jest możliwe w każdej chwili i może zostać dokonane poprzez wysłanie nam wiadomości lub poprzez skorzystanie z funkcjonalności znajdującej się na koncie klienta.

Przetwarzanie płatności


Płatności przetwarzane są przez naszego partnera Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam. W celu umożliwienia zapobiegania oszustwom i wykrywaniu przypadków nadużyć, Państwa adres IP przekazywany jest naszemu partnerowi Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam. Państwa adres IP zapisywany jest przez Adyen BV. Wszystkie dane wymagane do rozliczeń przesyłane są w formie zaszyfrowanej. Zakres danych zależy od Państwa specyfikacji i wynika z masek wprowadzania. Dane dotyczące płatności podają Państwo bezpośrednio do Adyen. Gigajob nie ma wglądu w udostępnione do przetwarzania płatności dane. Zgodę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość, np. za pośrednictwem danych kontaktowych. Polityka prywatności Adyen znajduje się na stronie https://www.adyen.com/home/privacy-policy.

Prawo sprzeciwu


Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli istnieją ku temu powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych.

Komentarze i posty


W przypadku umieszczania komentarzy lub inne postów na forum Gigajoba, zapisana i opublikowana zostanie również informacja o czasie wprowadzenia i nazwie użytkownika (pseudonim). Rejestrowany jest ponadto dostawca usług internetowych (ISP) przydzielonego użytkownikowi adresu IP. Ten adres IP jest przechowywany ze względów bezpieczeństwa oraz w przypadku, gdy użytkownik poprzez oddanie komentarza naruszy prawa osób trzecich lub opublikuje nielegalne treści. Zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione osobom trzecim, chyba że będzie to wymagane prawem lub posłuży obronie prawnej administratora danych.

Ciasteczka.


Aby uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika, stosujemy tzw. pliki „cookie”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przypisane do wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki i zapisywane na Państwa twardym dysku, za pomocą których korzystająca z nich określona strona (w tym przypadku my) uzyskuje określone informacje. Pliki cookie są wykorzystywane do poprawy przyjazności naszej strony internetowej dla użytkownika oraz do uruchamiania wykorzystywanych przez Państwo funkcji. Jeśli używamy plików cookie także do innych celów, objaśniamy to w naszym oświadczeniu o ochronie danych, do czego są one nam potrzebne. W przeglądarce można dokonać różnych ustawień plików cookie, zakazać ich stosowania i usunąć ustawione pliki cookie. Pragniemy jednak zaznaczyć, że nie wszystkie usługi naszej strony internetowej mogą być dostępne bez korzystania z plików cookie. Jeśli na tej stronie używane są pliki cookie innych firm, prosimy o zapoznanie się z zaimplementowanymi na tej stronie usługami w celu uzyskania dalszych informacji.

Google Analytics.


Wykorzystujemy narzędzie Google Analytics firmy Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Narzędzie Google Analytics używa plików tekstowych zapisanych na Państwa urządzeniu (tzw. plików „cookie”) w celu pozyskiwania informacji o korzystaniu z Państwa strony internetowej. Google wykorzystuje te informacje w naszym imieniu w celu dostarczania nam analiz wykorzystania stron internetowych, raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych i innych usług. Dane zbierane za pomocą plików „cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika są zazwyczaj przekazywane do Google i przechowywane przez Google na swoim serwerze w USA w celach przeprowadzania analiz. Nie są one łączone z żadnymi innymi przechowywanymi przez Google ewentualnymi danymi na Państwa temat. Używamy również funkcji maskującej „anonymizeIP”. Przed przesłaniem adresu IP na serwery Google w USA, ulega on skróceniu na obszarze UE. Nieskrócony adres IP jest przesyłany tylko w rzadkich przypadkach, a następnie skracany na serwerach w USA. Przetwarzaniu temu można zapobiec, stosując następujące środki: Możliwe jest ustawienie przeglądarki tak, aby nie były zapisywane żadne pliki „cookie”. Może to jednak oznaczać, że nasza strona nie będzie w pełni funkcjonalna. Ponadto, aby uniemożliwić pozyskiwanie danych, można skorzystać ze specjalnego rozszerzenia w przeglądarce Google. Rozszerzenie to można znaleźć pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Opcjonalnie do rozszerzenia do przeglądarki, na przykład w przypadku korzystania ze smartfona i tabletów, można uniemożliwić pozyskiwanie danych przez Google Analytics klikając tutaj. Spowoduje to utworzenie pliku cookie, który uniemożliwi pozyskiwanie danych. Gdy użytkownik ponownie odwiedzi naszą stronę internetową za pomocą innego urządzenia lub przeglądarki lub też usunie pliki cookie, powinien je ustawić ponownie. Więcej informacji oraz aktualną politykę prywatności Google można znaleźć na stronach https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl oraz https://www.google.com/analytics/terms/pl.html Zasada działania narzędzia Google Analytics została dokładniej objaśniona pod adresem https://www.google.com/intl/pl_pl/analytics/. Wyrażoną przez siebie zgodę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl Zapobiega to gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Państwo z tej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google.

Google AdSense.


Nasza witryna sprzedaje przestrzeń dla reklam i sieci reklamowych osób trzecich za pośrednictwem Google AdSense. Reklamy te są wyświetlane w różnych miejscach na tej stronie internetowej. Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, w ramach integracji z Google AdSense zostanie przez Google ustawiony plik cookie o nazwie DoubleClick. Umożliwi to wyświetlanie reklam kompatybilnych z zainteresowaniami poprzez automatyczne przypisanie pseudonimowego identyfikatora użytkownika, za pomocą którego na podstawie wizyt na tej i innych stronach internetowych określane są jego zainteresowania. Po zaprzestaniu i zakończeniu korzystania z usługi Google AdSense zebrane w tym kontekście dane zostaną usunięte. Google AdSense jest usługą Google LLC (www.google.de). Siedziba główna Google LLC mieści się w USA. Komisja Europejska podjęła decyzję w sprawie stosowności wyboru tego kraju. Wchodzi ona w zakres unijnej Tarczy Prywatności USA, w ramach której certyfikowana jest Google LLC. Aktualny certyfikat jest dostępny pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list Mogą Państwo w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez dezaktywację pliku cookie DoubleClick za pośrednictwem tego linku. Mogą też Państwo skontaktować się z Digital Advertising Alliance, aby dowiedzieć się, jak ustawić pliki cookie i dokonać innych konfiguracji.

Wykorzystywanie wtyczek społecznościowych


Na naszej stronie znajdują się przyciski z serwisów społecznościowych (Facebook, Google+, Twitter, YouTube, Xing, LinkedIn). Służy to, w ramach równoważenia interesów, ochronie naszych w dominującym stopniu uzasadnionych interesów optymalnego marketingu naszej oferty. W celu zwiększenia ochrony Państwa danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej, przyciski te nie są w pełni zintegrowane na stronie w formie wtyczek, lecz tylko za pomocą wewnętrznego łącza HTML. Integracja ta gwarantuje, że przy wywołaniu strony internetowej zawierającej takie przyciski, nie zostanie nawiązane żadne połączenie z serwerami dostawcy danego portalu społecznościowego. Po kliknięciu na jeden z przycisków otwiera się nowe okno, w którym następuje scalenie zawartości danego dostawcy usług, z którym można (w razie potrzeby po wprowadzeniu danych logowania) np. kliknąć przycisk Lubię to lub Udostępnij. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez dostawców usług na ich stronach internetowych, jak również możliwość kontaktu i odpowiednie prawa i opcje ustawień w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych dostawców usług.

Facebook-Connect.


Proponujemy Państwu możliwość zarejestrowania się w naszym serwisie Facebook-Connect. W związku z tym nie jest możliwa dodatkowa rejestracja. Zostaną Państwo przekierowany na stronę Facebooka, gdzie będą mogli zalogować się za pomocą danych użytkownika. Połączy to Państwa profil na Facebooku z naszym serwisem. Poprzez link, który automatycznie otrzymujemy od Facebook Inc. przekazywane są nam następujące informacje: nazwisko, adres e-mail, wiek, data urodzenia, lista przyjaciół, adres URL profilu na Facebooku. Na podstawie tych danych korzystamy wyłącznie z Państwa imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Te informacje są obowiązkowe podczas rejestracji w celu identyfikacji użytkownika. Więcej informacji na temat usługi Facebook Connect i ustawień prywatności można znaleźć w polityce prywatności i warunkach korzystania z usługi Facebook Inc.

Google reCAPTCHA.


W celu zapewnienia wystarczającego bezpieczeństwa danych podczas wysyłania formularzy, w niektórych przypadkach korzystamy z usługi reCAPTCHA firmy Google Inc. Służy to głównie rozróżnieniu, czy wpis jest dokonywany przez osobę fizyczną, czy też maszynowo przez automat. Usługa obejmuje wysłanie do Google adresu IP oraz wszelkich innych danych wymaganych przez Google dla usługi reCAPTCHA. W tym zakresie obowiązują odmienne przepisy o ochronie danych osobowych firmy Google Inc. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google Inc. można znaleźć na stronach https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Przekazywanie danych


Ujawniamy informacje stronom trzecim tylko w zakresie opisanym w niniejszej Polityce Prywatności. W celu bardziej efektywnego zarządzania, dane wykorzystywane są wewnątrz firmy lub przez kontrahentów. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych w dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość. Najnowsza jego wersja dostępna jest na stronie internetowej.

Status: maj 2018 r.