Zasady zamieszczania ogłoszeń

Prosimy o przeczytanie informacji o tym , na co powinni Państwo zwrócić uwagę przy tworzeniu ogłoszeń o pracy

Celem Gigajob jest umożliwienie pracodawcom i pracobiorcom w prosty sposób wzajemnego odnalezienia się– w możliwie miły sposób.Dlatego też prosimy wszystkich użytkowników o zachowanie we wzajemnej komunikacji uprzejmych i pełnych szacunku form.

Ponadto istnieją oczywiście reguły postępowania obowiązujące wszystkich. Zastrzegamy sobie prawo do skracania, zmiany bądź usunięcia ogłoszeń nie odpowiadających naszym zasadom. Prosimy o przestrzeganie reguł obowiązujących w Gigajob.

  • spacer Żadnych danych kontaktowych Państwa ogłoszenie w Gigajob nie może zawierać żadnych danych kontaktowych. Adresy internetowe (URL), numery telefonów, identyfikatory mejlowe są zabronione.
  • spacer Żadnego seksu Na Gigajob nie zezwala się na ogłoszenia, które zawierają lub są powiązane z seksem/treściami erotycznymi. Używanie obraźliwego języka jest także zabronione.
  • spacer Tylko prawdziwe ogłoszenia pracy Państwa ogłoszenia w Gigajob mogą dotyczyć poszukiwania pracy bądź poszukiwania współpracowników. Gigajob nie jest odpowiednim miejscem dla ogłoszeń miłosnych ani związanych ze sprzedażą.
  • spacer Tylko jedno ogłoszenie na daną ofertę pracy Nie zezwala się na publikowanie na Gigajob tego samego ogłoszenia więcej niż raz, a także dwóch lub więcej ogłoszeń, które są troszkę inne, ale zasadniczo dotyczą tej samej pracy.
  • spacer Zero nijakości Państwa ogłoszenie musi wyraźnie opisywać oferowaną pracę. Należy określić główne zajęcie i obowiązki. Nie akceptujemy ogłoszeń, które nie są sformułowane precyzyjnie lub nie zawierają wystarczającej ilości informacji nt. Stanowiska.
  • spacer Zero promocji/reklamy Chociaż zrozumiałe jest to, że chcą Państwo wskazać zalety swojej firmy lub produktu, niedozwolone jest umieszczanie ogłoszeń, które zdają się mieć jedynie cel reklamowy.
  • spacer Żadnych zaliczek Jesteśmy bardzo surowi, jeśli chodzi o zaliczki. Nie wolno Państwu prosić potencjalnych pracowników o zapłacenie za coś z góry. Dotyczy to e-książek, biletów lotniczych, ubezpieczenia, telefonowania na gorącą linię, przedpłat za produkty sprzedażowe itd.
  • spacer Zero niegrzeczności Niedopuszczalne jest publikowanie ogłoszeń, które łamią prawo lub nakłaniają do tego innych. Ogłoszenia o treści politycznej, religijnej lub obraźliwej jakiegokolwiek rodzaju są także surowo zabronione.